Allmän kurs på Gårdshuset

Kursen är för dig med svenska som andraspråk. Målet med kursen är att bli bättre på det svenska språket och att förstå det svenska samhället och arbetsmarknaden bättre.

Deltagare som sitter runt bord på Allmän kurs på Gårdshuset

Undervisningsupplägg

Kursen görs i samverkan med Bilda Gårdshuset i deras lokaler i Linköping. Kursen är på heltid och är CSN-berättigad.

Vi studerar och tränar svenska, både i klassrum och i praktisk verksamhet, och vi har även datakunskap, samhällsorientering och idrott och hälsa.

Vi lägger stor vikt vid praktisk språkanvändning – att använda det svenska språket i verkliga livet.

Vi har grupper på olika språknivåer för att tillgodose olika personers behov.

Deltagare kollar in i kameran på Gårdshuset
Hand på bok

Kontakta oss

Bilda Gårdshusets lokaler finns på Junkersgatan 1 i Linköping.

Om du är intresserad av att veta mer om kursen, kontakta Mats Kanebrant:

E-post: mats.kanebrant@bilda.nu

Telefon: 013-10 54 51

Besök Gårdshusets hemsida