Fler deltagarberättelser

Lisa Stark - Samtalskonst för vårdpersonal

Vad innebär det att jobba som palliativt ombud?

Jag och några kollegor har ett särskilt intresse att jobba med palliativa frågor. Vi får därför möjlighet av arbetsgivaren att åka på konferenser och hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Vår uppgift är sedan att föra vidare kunskapen och erfarenheterna till övriga kollegor.

Vi har även fått utbilda alla undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten så att de har kunskap kring vård i livets slutskeende. De är ofta med hemma hos den sjuke i slutskedet och därför är det viktigt att de är trygga och att de kan se symptom när de bör ringa oss.

I Mösterås har samtliga sjuksköterskor gått kursen i Samtalskonst. Varför är det så?

Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå kursen. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och fundera själva över dessa frågor. Vi har vågat stanna kvar och vågat lyssna mer än tidigare.

Jag önskar att fler få gå kursen och då inte bara sjuksköterskor utan även läkare och undersköterskor.

Hur jobbar ni i Mönsterås efter att det varit ett brytpunktssamtal?

Oftast sker brytpunktssamtalet på lasarettet innan patienten får komma hem. Men när det har skett planerar vi in ett nytt brytpunktsamtal där både en husläkare och vi kommunsjuksköterskor är med. Vi gör då en gemensam vårdplanering och vi sjuksköterskor får efter detta ta över ansvaret för vården.

I dessa brytpunktsamtal har det varit värdefullt att vi fått vara med och stötta då dessa frågor är svåra för alla, även läkare och annan vårdpersonal. Då vi har jobbat med dessa frågor är det värdefullt att vi och läkaren får göra det tillsammans.

Vad tar du konkret med dig från kursen Samtalskonst för vårdpersonal?

Jag har inte minst fått mod att sätta ord på det svåra och på något lustigt sätt har jag blivit stärkt. Jag har lärt mig konsten att kunna återspegla det som sägs och låta saker få ta tid. Jag är numera inte så nervös om det blir tyst. Jag kan rekommendera fler att gå kursen!

Lisa Stark Samtalskonst
Lisa Stark.