Fler deltagarberättelser

Karin Remdahl - Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Vad bär du med dig från kursen?

Jag bär med mig en mer kunskap om människors processer och en större trygghet att möta ungdomar med psykisk ohälsa.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

Jag hade höga förväntningar på kursen eftersom många av mina kollegor hade pratat gott om kursen. Och kursen levde upp till mina förväntningar. Undervisningen var varierad med föreläsning, samtal och övning.

Har du fått några konkreta verktyg från kursen?

Ja, jag har fått konkreta verktyg i form av hur jag ska bemöta mina elever. Även konkreta tips hur man som skola kan agera vid psykiska ohälsa. Vi fick också många tips hur man kan fördjupa sig i ämnet.

Till vilka skulle du rekommendera kursen?

Alla som möter unga vuxna. Det är viktigt att man kan upptäcka psykisk ohälsa i tid.

Karin Remdahl
Karin Remdahl, lärare Allmän kurs Mariannelunds folkhögskola