Fler deltagarberättelser

Evelina Kilander - Samtalskonst för vårdpersonal

Evelina Kilander är sjuksköterska inom SSIH i Jönköping.

"Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa. Även om man får med sig mycket är det inte så högt tempo.

Jag bär med mig några konkreta bilder från föreläsningarna t.ex. kanelbullen och föräldra-barn relationen. Kursen gav också utrymme för meningsfulla övningstillfällen. Genom kursen har jag fått tillfälle till den viktiga självreflektionen.

Kursen passar alla som jobbar med svåra existentiella frågor. Utöver sjuksköterskor skulle jag gärna se att fler läkare, rehabpersonal såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter går kursen.  Tror även att fler chefer skulle behöva gå kursen för att bättre kunna leda sin personal i dessa svåra frågor.

Jag läser nu även en specialistsjuksköterskeutbildning inom palliativ vård och kan se att det som sägs i kursen överensstämmer med aktuell forskning."

Evelina Kilander Samtalskonst
Evelina Kilander.