Fler deltagarberättelser

Björn Carenvall - Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

För mig är detta en jätteviktig kurs.  Jag känner att detta hade jag velat ha med mig från lärarutbildningen på universitet som jag aldrig fick. Jag känner mig nu mycket tryggare i att bemöta deltagare som kan komma med vilka samtal som helst egentligen. Jag kommer känna mig tryggare och stabilare i  min lärarroll gentemot deltagarna efter denna kurs.

Gå kursen alla som jobbar med människor – helt klart!

Björn Carenvall
Björn Carenvall.