Allmän kurs

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver en behörighet motsvarande gymnasieexamen vilket ger dig möjlighet att söka vidare till högre studier. Vi har engagerade lärare och fokus på kvalitet i undervisningen där du utvecklas tillsammans med andra.

Elever från Allmän kurs går i korridoren

Studera i Rimforsa eller Linköping

Folkhögskola – samma nivå som komvux

Hos oss har du möjlighet att påverka dina studier och tillsammans med andra utveckla dina ämneskunskaper, din studieteknik, din analytiska och din sociala förmåga inför vidare studier och/eller yrkeslivet. Här finns möjlighet att studera i din egen takt efter dina förutsättningar och ambition. Varje deltagare har en mentor under studietiden som motiverar och hjälper till med studieplanering.   

Allmän kurs är på samma nivå som komvux – men är inte komvux. Fördelen med folkhögskolans allmän kurs är större frihet och stor förståelse för allas egna förutsättningar.

Liljeholmens folkhögskola Allmän kurs
Liljeholmens folkhögskola bibliotek Allmän kurs

Förkunskaper för att studera på folkhögskola

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan ha gått ett eller flera år på gymnasiet eller komvux, men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Om du saknar behörighet i svenska, engelska eller matematik för årskurs nio finns det möjlighet att läsa även de ämnena hos oss. Det kan också vara så att det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver lite tid att fräscha upp kunskaperna, då kan det också vara bra att börja med att läsa en del på grundnivå.

Har du en gymnasieexamen men vill öka dina behörigheter för universitets- och högskolestudier är allmän kurs ett bra val. 

Ämnen och behörighet

Kursen bygger på de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. 

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena finns också möjlighet att läsa in några särskilda behörigheter som t.ex samhällskunskap 1b, matematik 2 och 3, samt naturkunskap 1b. Det kan variera mellan läsåren beroende på önskemål och kompetens.

En bra start för vidare studier eller arbete

Allmän kurs är en bra start för vidare studier. Du tränar bland annat studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform.

En examen från allmän kurs ger grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola, vilket ökar dina möjligheter att få de jobb du söker.

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Johan Sundlöf Allmän kurs Linköping

  Johan Sundlöf

  Jag trivs mycket bättre här än på tidigare skolor. Skolan går bra nu och jag trivs för första gången i skolan. Alla bidrar till arbetsro.

 • Ali Rassouk Allmän kurs

  Ali Rassouk

  Det är jättehärligt att bo på Liljeholmen med de andra eleverna. Där har jag känt mig som en del av den stora familjen som vi har haft.

 • Caroline Sandström Allmän kurs

  Caroline Sandström

  Jag trodde aldrig jag skulle må så bra av en skola någonsin. Lärarna har verkligen lyft upp mig och stärkt mitt självförtroende något enormt.