Alla artiklar

Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Redskap för det svåra samtalet

Två viktiga fortbildningsdagar för dig som arbetar med ungdomar inom skola, kyrka eller annan verksamhet.

Då den psykiska ohälsan bland unga ökar behöver vi som vuxna vara uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och ta deras varningssignaler på allvar.

Fokus i denna kurs ligger på att ge dig några viktiga redskap till att våga ge dig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du efter kursen återvänder till din arbetsplats bättre rustad i mötet och samtalet med ungdomar.

 Läs mer via denna länk!

 

 

Ensam flicka i folksamling
Sök till kursen nu!